Cerkiew w Krempnej

Przepiękna łemkowska dawna cerkiew greckokatolicka pw świętych Kosmy i Damiana w Krempnej. To miejsce warto zobaczyć

Podczas wizyty w Parku Narodowym Maguriski w Low Beskid warto zwrócić uwagę na miejsca, które trzeba zobaczyć. Wśród tych kościołów znajduje się stary kościół św. Łemka. Obiekt ten pojawił się na liście monumentalnej z 1985 r. w celu umieszczenia go na Podkarpackiej Drzewnej Szlaku Architektury. Znajduje się wśród tradycyjnych budowli sakralnych zbudowanych w zachodniej Lemkowie.

Cerkiew greckokatolicka par. pw. Świętych Kosmy i Damiana

Adresy Krempna. Lokalizacje wojenne. Jestem. – Nie, nie. Podkarpaci, łobuziaki. Jasielki, M. Krempna mnej-diasporina wiejska. Wyróżniającą cechą tych kościołów jest wieża komorowa umieszczona nad binka, różnicująca wysokość członka kościoła. Rozbita bluzka namiotowa jest zwieńczona bąbelkami.

Mimo spalenia wsi, cerkiew w Krempnej przetrwała

Został zbudowany w latach 1778 – 1782 na wcześniejszym miejscu, było to 275-letnie miejsce z wykorzystaniem starych materiałów w świątyni. Cechy konstrukcyjne architektów sugerują, że powstał w latach 1700-tych lub około 1600-tych lub XVII wieku. Ten dom został odrestaurowany od 1830 roku. Do czasu jego zamknięcia w czasie II wojny światowej kościół przetrwał pomimo spalenia niemal wszystkich wiosek podczas tego konfliktu. W 1925 roku. Trzy dzwony kupowane są w Sambor, którego dach pokryty był metalową okładziną. W 1930 r. dokonano drugiego remontu. Po przesiedleniach ludności Lemkowskiego podczas II wojny światowej. Kościoły zostały zabrane przez finanse państwowe.

Kompletny Ikonostas namalowany w prezbiterium cerkwi w Krempnej

Lemko cerkiew Krempa jest drewniany i tradycyjny, babiński nawa składa się z pre-bajteria i. Wszystkie pokoje są zbudowane na tym samym piętrze, z otwartą nawą i sakralną na północy. Nad Babic jest jedna wieża komorowa, która ma kolumny z skośnych ścian i jest zamknięta jednym rogu. W kościele i prezbiterium dach jest dwukrotnie uszkodzony, a konstrukcja namiotu jest ozdobiona bańką głowy i krzyża. Wewnątrz namiotu znajdują się kopuły nad katedrą i prezbiterium, a Babineck posiada płaski sufit. W jego wnętrzach znajdują się polichromy oprawione w ściany motywowane architekturą, zawierające elementy dekoracyjne.

Wyposażenie i wnętrze cerkwii

W centrum kościoła znajdują się kompletne ikonostaty autorstwa Przymyla Krasuckiego malowane w latach 1835 – 1936. To brama carska, brama otwierająca i ma sceny Zwiastowania i postaci dla ewangelistów. Nad tym jest scena z ostatniego posiłku na drugim piętrze Chrystusa Pantokrata i Apostoła. Na bokach znajdują się trzy obrazy Proroka przedstawiające je. Ściany nawy pochodzą z południa i zawierają doskonałe pozostałości tej starożytnej ikonostazy, która pochodzi z roku 1664. W pobliżu św. Katarzyny i Jana Chrzciciela znajduje się rząd Deesis z Chrystusem Pantokratem.

Historia cerkwii w Krempnej

Prawdopodobnie rozwinął się pod koniec 15-go. Odniesienie do Kościoła prawosławnego istnieje od roku 1507. Jego populacja była w XV wieku okupowana przez Stadnickiego. W XIX wieku miasto jest obecnie głównym miejscem kamieniołomu Lemkoszno. Kreml doznał wielu obrażeń podczas I wojny światowej. W maju 1915 roku wiele domów spłonęło w drodze na front. W czasie okupacji kraju podczas II wojny światowej miasto stało się centrum ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego. Po II wojnie światowej wszyscy Lemkowska złożyli rezygnację. Kościół Kreminy datowany jest na rok 1782.

Cerkiew w Krempnej odzyskała dawny blask

W zachodniej części kościoła znajduje się ozdobny chór śpiewaków w otwartej formie wokół Babinice lub zachodnich murów nawy. Ściany sanktuarium mają polichromatyczne ściany pod koniec XVIII wieku. Architektury z ornamentami wyrzeźbionymi arabskimi orcandelabrami. W przedsionku średniowiecznego fetru Matki Bożej i obrazów św. Pawła na portalu węgla. Święty Mikołaj był widziany w kamieniu na początku XIX wieku. Sklep z kamieniami w Bartney. Dwa dzwony kościelne pozostają na miejscu w dzwonnicy naprzeciwko nowego kościoła. Dziś pełni funkcję kościoła parafialnego po wysiedleniu ludności łemkowskiej.

Cerkiew w Krempnej – cenny zabytek

Drewniany kościół znajduje się w Kremno z świętymi imionami Kosimo i Damian. Znajduje się w centrum miasta i jest najważniejszym zabytkiem w miejscowości w pobliżu Dolnej Beskidy. Historycznie, należał do Lemkosów, grupy, która mieszka w różnych częściach tego miasta. Podobnie jak kościół w Kwiecie, kościół w czerni, czy kościół w Nowym Jorku. W następstwie działań Wisas podczas II wojny światowej rodzina musiała zostać wysiedlona. Większość świątyń została odzyskana przez katolików.

Architektura typowych budowli sakralnych wznoszonych w Łemkowszczyźnie

Kościół Krempna ma zachodni kościół zorientowany, drewniane plemię, z nave, w babińcu strop płaski i prezbiterium kopuły namiotowe. Wieża posiada kolumny oprawione stromymi ścianami i pokojem. Dziewczyny uwielbiają to tak bardzo! Nad nawą i prezbiterium dwukondygnacyjny dach namiotu jest roztrzaskany blachą. Cechą charakterystyczną świątyni jest niewielkie wzniesienie Babinitu i prezbiterium wewnątrz. Wynik osadzenia terenu, w którym miał miejsce budynek. Dach nawy głównej o konstrukcji zrębowej i pochyłych ścianach przeszedł gruntowny remont cerkwi. Po remoncie dachy pokryto blachą z wykorzystaniem materiałów wykorzystywanych w zachodniej łemkowszczyźnie.