Zalew Krempna

Wkrótce ruszą prace przy zbiorniku wodnym w Krempnej

W ciągu najbliższych kilku dni strona zostanie przekazana firmie, wygrywając przetarg na budowę zbiornika w Krempnej wzdłuż Wisłoki. Zaplanowane prace do zakończenie w październiku. Piętrzenia wody w zlewni zapory betonowej tworzącej zbiornik małej retencji pozwala na zakończenie inwestycji planowane na 2022 rok. Ośrodki wypoczynkowe, alejki spacerowe nad zalewem do celów rekreacyjnych to podstawa, bo Krempna to miejscowość turystyczno wypoczynkowa. Dużą atrakcją jest zalew i powstające baseny. Obok znajdują się parkingi. Zapora to doskonałe źródło atrakcji jakim pochwalić może się gmina Krempna. Spójność przestrzenna jest zachowana dzięki temu, że teren zostanie ogrodzony, a na budowę nie mają wstępu osoby trzecie. Nie wiemy jeszcze co będzie z przyłączem energetycznym ani jakie będzie tępo piętrzenia wody.

Inwestycja to szansa dla turystyki na podkarpaciu oraz element zabepieczeń przeciwpowodziowych w beskidzie niskim.

Zalew na rzece wisłoce, gmina krempna
Zalew, brak wody

Oświetlony basen powstanie nad zaporą już w tym roku. Projekt został zaakceptoway a turystom już ukazuje się plac budowy.

Krempna Wieś nad zalewem na Wisłoce

Krempna jest miejscowością turystyczno-wypoczynkową na terenie Low Beskide w środku Parku Narodowego Magurski. Park składa się z najwyższego dorzecza strumieniowego w zakresie Wisłoki i Magura Wątkowska. Jest prawdopodobnie jednym z najbogatszych regionów o niskiej bioróżnorodności. Obecnie chroni się około 300 gatunków zwierząt. Oszałamiający krajobraz zapewnia doskonałe środowisko, w którym można odpocząć. Istnieje kilka szlaków, które można zwiedzać w górach lub konno. W wiosce znajduje się w XIX wieku kościół dębowy z Łemkowskiej. Dom został przebudowany w 1898 roku. W pobliżu jest inny kościół. Ponadto oferuje pawilon szkolny i piękne współczesne muzeum MPN i jest domem dla dyrektorów MPN.

Nad zalewem

Wśród największych atrakcji była powódź Wisły. Domy letniskowe wznoszą się nad wodami powodziowymi. Czy można przenieść żaglówki i kajaki? Na początku lat 60. wzniesiono tamę. To było trochę zalane. Niestety katastrofa miała miejsce w 2007 roku. W odpowiedzi na powódź wody powodziowej zniknął. Czołgi rosły błotniste i odnowy wymagały dużo pracy. Przemysł turystyczny obawia się tam zniknięcia. Kilka tysięcy złotych zostało wysłanych na rozbiórkę i uszczelnienie tamy. Powodzie działają dzisiaj i sprawiają, że odwiedzający są szczęśliwi. Barbara Groteck Lubatowa ma starą wioskę wojenną.

Wojenne dramaty

W I wojnie światowej wielu ludzi trafiło do więzień. W maju 1915 roku spłonął cały budynek. Podczas okupacji hitlerowskiej istniało też poczucie zmartwień. Wioska miała tam nacjonalistyczne centrum ruchu na Ukrainie. Na Ukrainie byli oficerowie pod dowództwem Niemiec i policji. Po wojnie ewakuowano całą populację Łemkowską. Jest to wciąż niewielka mieszanka i został mianowany duchowny prawosławny. Jego msza miała miejsce po łacinie. Po powrót z wygnanie zacząłem się masa.

Handlowe początki

W opowieściach ludowych mówi się, że słowo Krempna pochodzi? Co o tym myślisz? ” Mówi się, że kupcy zniszczyli swoich wędrowców. Zgodnie z przekazanymi zapisami wieś została założona od początku XV wieku i jest wspominana przez pamięć z 1507 roku jako część wspólnoty prawosławnej. Od XV wieku budynek był domem Stadników. Kreml był ważnym kamieniołomem w Łemkowskiej.